15 august 2010

Innsiktsfullt og lettlest

Skriften i min panne av debutant Nafisa Haji er en lettlest, men slett ikke likegyldig roman. Det er en innsiktsfull historie om kulturer og generasjoner, om det gamle og det nye, om øst og vest. En historie som er fortalt mange ganger før, men som denne forfatteren likevel greier å gjøre til sin egen.

Det er Saira som er fortelleren i denne romanen. Hun er amerikaner med indo-pakistansk bakgrunn og hun bor sammen med foreldrene og storesøster Ameena i Los Angeles. Saira har drømmer som ikke umiddelbart lar seg forene med foreldrenes ambisjoner for datteren. De vil først og fremst ha henne godt gift, mens hun selv vil studere og en dag bli journalist. Saira er viljesterk og får det etter hvert som hun vil.

Det er lett for en vestlig leser å identifisere seg med Saira. Hun er blitt “en av oss”, og vi heier på henne i diskusjonene med en konservativ familie som holder fast på gamle - og for oss temmelig rigide - tradisjoner. I dette konfliktforholdet må Saira finne sin egen vei, noe som krever både styrke og mot. Etter dramatiske hendelser i familien må hun imidlertid ta livet opp til revisjon og gjøre valg som vil endre tilværelsen totalt.

Det som gjør dette til en god leseopplevelse er først og fremst forfatterens evne til å fortelle en god historie og hennes innsikt i de ulike personlighetene hun skildrer. Som leser føler jeg at karakterene angår meg, og Nafisa Haji spiller på følelser uten at det virker utspekulert. Miljøskildringene er også gode, og både syn, hørsel og luktesans blir aktivert under lesingen. At det er en god porsjon humor her, er også med på å gjøre denne romanen lesverdig.

Forfatteren er dessuten en god håndverker og får fortellingen til å gli lett og ubesværet - uten at det virker lettvint. Rett nok er det først og fremst en underholdningsroman, men den har også litterære kvaliteter.

Boken er fint oversatt til norsk av Heidi Grinde.

Informasjon om romanen og forfatteren fins på forfatterens nettside.

Ingen kommentarer: